Alumnos de segundo realizando actividades de multiplicación en KAHOOT.

PROFESOR: Juan Díaz Cascarrón.